På bilden sitter Björkman och Carlos och tar en pilsner (nja… en?) i gästgifveriets trädgård, i början på 1930-talet.

Tunneberga gästgifvaregård började som gästgiveri redan under 1700-talet. Tyvärr är det ingen som känner till de första krögarna men i den äldsta husförhörslängden, från 1829, finner vi den första gästgivaren, sjökapten Anders Hultén.

Trots åtskilliga restaureringar genom åren har man bevarat den gamla 1700-tals stilen. Köpman Clas Rune Fagerstedt, som köpte gården 1965, genomförde omfattande och kostsamma restaureringar. Konserveringen av ytterväggarna krävde den största kostnaden men korsvirket var dock väl bevara under bräderna.

Herr Fagerstedt menade att gästgiveriet var ett kulturarv som man inte skulle se som en krogrörelse.

Vem är kusken på fotot?

Sven-Åke Nilsson född 1926 har lämnat följande uppgifter till oss. Sven-Åke är barnbarn till Nils Jönsson Lundblad på bilden.

Nils Jönsson arbetade som kusk, han körde hästdroska mellan Östra ljungby och Tunneberga gästis, Jonstorp.

gammal bild på tunneberga gästfivaregård

Krögare genom tiderna

Sjökapten Anders Hultin, 1829

Anders Johan Björkegren, 1831

Sven Sjöberg, 1835

Karna Möller, 1846

Anders Jönsson, 1848

Reinhold Lundberg (Knallen), 1864 Hustru Pernilla drev rörelsen vidare efter Reinholds bortgång, 1892

Sven Mårtensson, 1898

Håkan Olsson, 1900

Anton Fingal Lindelöf, 1902

Lars Jacob Åkesson, 1914

Ida Pålsson, 1915

Mimmi Asp Rosdahl 1926-1965

Claes Göran Fagerstedt, 1965-1972

Börje Olsson, 1972-1976

Liselott och Ulf Malmsten, Ingbritt och leif Sjöberg, 1983-1988

Ingbritt och Leif Sjöberg, 1983-2001

Monika och Stefan Georgsson, 2001- 2005

Leif och Tomas Franzén, 2006-2015

Mette och Isabella Hagman, 2015-